UE

Beneficjent

JANKEE TOMASZ JANKOWSKI

realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie nowego projektu wzorniczego rodziny produktowej wzmacniaczy gitarowych dedykowanych

osobom niewidomym i niedowidzącym oraz z niepełnosprawnością ruchową.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.3.5

Głównym celem projektu jest opracowanie funkcjonalne i wzornicze, dzięki któremu zostanie wdrożony nowy produkt w postaci rodziny wzmacniaczy gitarowych (2 urządzenia typu Combo, 2 urządzenia typu Head oraz jeden moduł nagłaśniający- Cabinet) dedykowany osobom niewidzącym, niedowidzącym oraz zmagającym się z niepełnosprawnością ruchową.

Celem jest opracowanie projektu wzorniczego, pozwalającego m.in. na sterowanie głosowe oraz znaczne obniżenie ciężaru sprzętów, a następnie wdrożenie ich go oferty wnioskodawcy. Rozszerzenie oferty pozwoli dotrzeć do nowych grup odbiorców, zwiększając przychody przedsiębiorstwa. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i poszerzenia  przedaży, głównie na rynkach Europy Zachodniej i USA.

Wartość projektu: 570 843.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 394 485.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01-01-2022r. –30-04-2023r.